Świadczymy skuteczną pomoc prawną przez reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach gospodarczych, cywilnych, pracowniczych, a także przed organami administracji publicznej tj. urzędami oraz sądami administracyjnymi w sprawach administracyjnych.

Od ponad 10 lat prowadzimy również pełną obsługę prawną spółek prawa handlowego, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń, a także obsługę jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, jednostek i zakładów budżetowych. Prowadzimy również pełną obsługę prawną spółek prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
W ramach naszych usług oferujemy również sporządzanie umów, wezwań do zapłaty oraz innych dokumentów w języku niemieckich, a także ich tłumaczenie.

Radca Prawny Kamila Rutkowska-Krehut jest członkiem samorządu radcowskiego – Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu, wpisana pod numerem WŁ 478.
Kancelaria stale współpracuje z notariuszami, komornikami, rzeczoznawcami majątkowymi, zarządcami nieruchomości oraz lustratorami spółdzielni.


obsługa prawna przedsiębiorców

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego – tworzenie, przekształcenie, połączenie, likwidacja spółek, zastępstwo procesowe, windykacja, udzielenia porad prawnych, sporządzanie umów cywilnoprawnych, negocjacje , oraz sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa pracy ( sporządzanie wewnętrznych aktów prawa pracy, sporządzanie umów cywilnoprawnych)

OBSŁUGA PRAWNA INNYCH PODMIOTÓW

Spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń, fundacji z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego

ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

– Prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, z zakresu prawa spadkowego

– udzielenia pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, z zakresu prawa spadkowego


Translate »