KAMILA RUTKOWSKA-KREHUT

01

O MNIE

RADCA PRAWNY

Jako wieloletni radca prawny świadczę pomoc prawną klientom indywidualnym, przedsiębiorcom, w szczególności spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, a także stowarzyszeniom i wspólnotom mieszkaniowym.  

Doradzam i wspieram swoich klientów w rozwiązywaniu ich problemów zarówno przed sądem, jak i w mediacji. Biorę również udział w negocjacjach prowadzonych z moimi klientami.

Specjalizuję się w prawie cywilnym, w tym spadkowym,  gospodarczym, lokalowym, administracyjnym oraz prawie pracy.

Oferuję także usługę zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, a także przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

Jako wieloletni mediator, znający zasady postępowania mediacyjnego, biorę również udział w mediacjach jako pełnomocnik strony.

02

O MNIE

MEDIATOR

Od 2017 r. jestem również mediatorem, wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzonym przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz w Świdnicy.

W 2020 r. ukończyłam Studia Podyplomowe „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i wciąż poszerzam swoje kompetencje zawodowe.

W 2020 r. razem z osobami z różnych stron Polski, którzy pasjonują się mediacją założyliśmy stowarzyszenie mediatorów #wartomediować z siedzibą w Poznaniu.

Jako wieloletni mediator prowadzę mediacje w sprawach cywilnych, pracowniczych, rodzinnych  oraz karnych.

03

O MNIE

KWALIFIKACJE

W 2021 r. ukończyłam kurs języka niemieckiego prawniczego „Deutsch für Juristen”. Dzięki temu kursowi zdobyłam wiedzę niezbędną do tłumaczenia umów czy też innych dokumentów z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na niemiecki.

W 2022 r. zdobyłam certyfikat  “Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” wydany przez Regionalną Izba Gospodarcza Pomorza, który potwierdził moje kwalifikacje i umiejętności w prowadzeniu mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

Prywatnie lubię aktywnie spędzić czas. Amatorsko biegam i biorę udział w amatorskich biegach na 5km, uwielbiam wędrówki górskie i jazdę na rowerze.

Jestem współzałożycielką Ząbkowickiej Sieci Aktywnych Kobiet – nieformalnej grupy kobiet, które chcą się rozwijać i aktywnie spędzać czas.

Moje certyfikaty