SPECJALIZACJE – ZASTĘPSTWO PROCESOWE

zastępstwo procesowe

Zastępstwo procesowe – oferujemy naszym Klientom zastępstwo procesowe obejmujące jego reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej.  

Pomoc prawna obejmuje między innymi opracowanie koncepcji prowadzenia sporu, pisemne przygotowanie stanowiska Klienta z uwzględnieniem argumentacji prawnej, spotkania z Klientem w toku postępowania, bieżące informowanie o postępach sprawy, a także obecność na Sali rozpraw w czasie rozpraw i posiedzeń. Przygotowujemy zarówno strategię procesową jak i wszelkiego rodzaju pisma procesowe, m.in:

  • pozwy
  • sprzeciwy
  • apelacje
  • zażalenia
  • skargi

Oferujemy również wsparcie Klienta przy alternatywnych sposobach rozwiązania sporu np. mediacji, arbitrażu oraz negocjacji.

Mediacje

Mediacje są przede wszystkim formą rozwiązania sporów lub konfliktów między stronami przy udziela osoby trzeciej – mediatora, którego rolą jest pomóc stronom w osiągnięciu porozumienia.

Naszym celem jest zapewnienie naszym Klientom poczucia komfortu w toku postępowania, w szczególności na sali sądowej. To pełnomocnik zadaje pytania, zwraca się do Sądu, zgłasza wnioski dowodowe, podejmuje próby obalenia twierdzeń strony przeciwnej, wszystko po to, aby Klient czuł się w toku postępowania sądowego bezpiecznie. W toku trwania całego procesu pozostajemy do dyspozycji Klienta.

Zajmujemy się zagadnieniami z zakresu prawa:


zastępstwo procesowe

Chcesz wiedzieć więcej na temat zastępstwa procesowego?

Skontaktuj się z nami, by otrzymać pomoc prawną.

Znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

Translate »