SPECJALIZACJE – ZASTĘPSTWO PROCESOWE

Zastępstwo procesowe to reprezentowanie interesów klienta przed sądem albo organem administracji publicznej przez profesjonalnego pełnomocnika, którym jest z reguły radca prawny albo adwokat.

zastępstwo procesowe

Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Rutkowska- Krehut oferuje swoim Klientom zastępstwo procesowe obejmujące reprezentowanie przed sądem lub organem administracji publicznej, w tym:

 • opracowanie koncepcji prowadzenia sporu,
 • pisemne przygotowanie stanowiska Klienta z uwzględnieniem argumentacji prawnej,
 • spotkania z Klientem w toku postępowania,
 • bieżące informowanie o postępach sprawy,
 • uczestnictwo w rozprawie lub posiedzeniu sądu,
 • udział w mediacji,
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria przygotowuje zarówno strategię procesową jak i wszelkiego rodzaju pisma procesowe, m.in:

 • pozwy,
 • sprzeciwy,
 • apelacje,
 • zażalenia.
 • skargi.

Kancelaria oferuje  również wsparcie Klienta przy alternatywnych sposobach rozwiązania sporu np. mediacji, arbitrażu oraz negocjacji.

Mediacje

Mediacje są przede wszystkim formą rozwiązania sporów lub konfliktów między stronami przy udziela osoby trzeciej – mediatora, którego rolą jest pomóc stronom w osiągnięciu porozumienia.

Celem Kancelarii jest zapewnienie jej Klientom poczucia komfortu w toku postępowania, w szczególności na sali sądowej. To pełnomocnik zadaje pytania, zwraca się do Sądu, zgłasza wnioski dowodowe, podejmuje próby obalenia twierdzeń strony przeciwnej, wszystko po to, aby Klient czuł się w toku postępowania sądowego bezpiecznie. W toku trwania całego procesu pełnomocnik pozostaje do dyspozycji Klienta.