SPECJALIZACJE

ZASTĘPSTWO PROCESOWE

Oferujemy naszym Klientom zastępstwo procesowe obejmujące jego reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej.  

Pomoc prawna obejmuje opracowanie koncepcji prowadzenia sporu, pisemne przygotowanie stanowiska Klienta z uwzględnieniem argumentacji prawnej, spotkania z Klientem w toku postępowania, bieżące informowanie o postępach sprawy, obecność na Sali rozpraw w czasie rozpraw i posiedzeń.

Oferujemy również wsparcie Klienta przy alternatywnych sposobach rozwiązania sporu np. mediacji, arbitrażu oraz negocjacji.

Naszym celem jest zapewnienie naszym Klientom poczucia komfortu w toku postępowania, w szczególności na sali sądowej. To pełnomocnik zadaje pytania, zwraca się do Sądu, zgłasza wnioski dowodowe, podejmuje próby obalenia twierdzeń strony przeciwnej, wszystko po to, aby Klient czuł się w toku postępowania sądowego bezpiecznie.

Translate »