SPECJALIZACJE – PRAWO LOKALOWE

Prawo lokalowe

Prawo lokalowe określa przede wszystkim zasady ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu oraz prawa i obowiązki ich właścicieli. Swoim zakresem obejmuje także zarząd nieruchomością wspólną.

Świadczymy pomoc prawną odnośnie wszelkiego rodzaju umów z zakresu prawa lokalowego, w tym darowizny, dzierżawy, sprzedaży, umowy przedwstępnej, deweloperskiej itp.

Prowadzimy pełną obsługę prawną Wspólnot Mieszkaniowych.

Udzielanie porad prawnych na każdym szczeblu prowadzonej sprawy w zakresie prawa lokalowego.

W zakres usług Kancelarii Radcy Prawnego w tym zakresie wchodzą między innymi: sporządzanie umów, negocjowanie warunków umów, doradztwo w zakresie egzekwowania praw wynikających z przepisów, redagowanie pozwów, apelacji i pism procesowych. Udział w czynnościach notarialnych, reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz uczestniczenie w mediacjach i negocjacjach. Zapewniamy także pomoc w zakresie interpretacji prawa, doradztwo inwestycyjne, opiniowanie różnego rodzaju aktów i zarządzeń.

Udzielamy doraźnej pomocy prawnej, a także świadczymy usługi polegające na długotrwałej współpracy.

W zakresie pomocy prawnej zapewniamy:

  1. Reprezentację Wspólnot Mieszkaniowych przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznych.
  1. Przygotowywania i sporządzanie aktów wewnętrznych Wspólnot Mieszkaniowych.
  1. Prowadzenie windykacji długów.
  1. Udzielanie porad prawnych z zakresie zarządzania i administrowania nieruchomością wspólną.

prawo lokalowe

Interesują Cię zagadnienia z zakresu prawa lokalowego?

Skontaktuj się z nami, by otrzymać pomoc prawną.

Znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

Translate »