SPECJALIZACJE – PRAWO LOKALOWE

Prawo lokalowe określa przede wszystkim zasady ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu oraz prawa i obowiązki ich właścicieli. Swoim zakresem obejmuje także zarząd nieruchomością wspólną.

Prawo lokalowe

Kancelaria Radcy Prawego Kamila Rutkowska-Krehut w zakresie prawa lokalowego oferuje pełną obsługę prawną Wspólnot Mieszkaniowych, w tym:

 • udzielanie porad prawnych w zakresie zarządzania i administrowania   
 •  nieruchomością wspólną,
 • sporządzanie umów,
 • negocjowanie warunków umów,
 • doradztwo w zakresie egzekwowania praw wynikających z przepisów prawa lokalowego,
 • sporządzanie pozwów, apelacji i wszelkich  pism procesowych,
 • udział w czynnościach notarialnych,
 • reprezentację przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz
 • sądami administracyjnymi,
 • udział w mediacjach i negocjacjach.
 • pomoc w zakresie interpretacji przepisów prawa,
 • doradztwo inwestycyjne,
 • opiniowanie różnego rodzaju aktów wewnętrznych Wspólnoty,
 • przygotowywania i sporządzanie aktów wewnętrznych Wspólnot Mieszkaniowych,
 • prowadzenie windykacji długów.

Kancelaria udziela zarówno doraźnej pomocy prawnej, jaki świadczy usługi polegające na długotrwałej współpracy.