Świadczymy skuteczną pomoc prawną przez reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach gospodarczych, cywilnych, pracowniczych, a także przed organami administracji publicznej tj. urzędami oraz sądami administracyjnymi w sprawach administracyjnych.

 
 
Radca Prawny Kamila Rutkowska-Krehut jest członkiem samorządu radcowskiego – Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu, wpisana pod numerem WŁ 478. Kancelaria stale współpracuje z notariuszami, komornikami, rzeczoznawcami majątkowymi, zarządcami nieruchomości oraz lustratorami spółdzielni.
 
Od ponad 10 lat prowadzimy również pełną obsługę prawną spółek prawa handlowego, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń, a także obsługę jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, jednostek i zakładów budżetowych. Prowadzimy również pełną obsługę prawną spółek prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach naszych usług oferujemy również sporządzanie umów, wezwań do zapłaty oraz innych dokumentów w języku niemieckich, a także ich tłumaczenie.

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego – tworzenie, przekształcenie, połączenie, likwidacja spółek, zastępstwo procesowe, windykacja, udzielenia porad prawnych, sporządzanie umów cywilnoprawnych, negocjacje, oraz sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa pracy ( sporządzanie wewnętrznych aktów prawa pracy, sporządzanie umów cywilnoprawnych)

OBSŁUGA PRAWNA INNYCH PODMIOTÓW

Spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń, fundacji z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego

ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

– Prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, z zakresu prawa spadkowego

– udzielenia pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, z zakresu prawa spadkowego

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

Prawo umów, prawo odszkodowawcze, prawo rzeczowe, sprawy spadkowe – Dowiedz się więcej

zakładanie i zmiany w spółkach handlowych, przygotowywanie dokumentacji, bieżące doradztwo, negocjowanie umów handlowych – Dowiedz się więcej

PRAWO LOKALOWE

reprezentacja przed sądami, przygotowywanie aktów wewnętrznych, windykacja długów, udzielanie porad prawnych – Dowiedz się więcej

PRAWO ADMINISTRACYJNE

opiniowanie aktów prawa i decyzji, doradzanie w postępowaniach administracyjnych, reprezentowanie jednostek samorządu terytorialnego – Dowiedz się więcej

PRAWO PRACY

pomoc prawna dla pracownika i pracodawcy, sporzadzanie wewnętrznych aktów, doradztwo – Dowiedz się więcej

reprezentację Klienta przed sądami i organami administracji publicznej – Dowiedz się więcej