SPECJALIZACJE – PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Prawo handlowe

Prawo gospodarcze i handlowe – prowadzimy pełną obsługę prawną przedsiębiorców, zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego.

W zakresie pomocy prawnej zapewniamy:

  • Zakładanie spółek handlowych, w tym sporządzanie wszystkich dokumentów niezbędnych do rejestracji  i rejestracja wszelkiego rodzaju spółek, w tym spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Oferujemy również sporządzanie aktów założycielskich w języku niemieckim jak również ich tłumaczenie.  
  • Przeprowadzanie zmian we wszystkich już istniejących typach spółek, takich jak podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, zmiany podmiotowe w składzie wspólników, organów spółek, zmiany treści aktów założycielskich itp.; Prowadzenie postępowań rejestrowych przed Sądami rejestrowymi; przekształcenia spółek, ich połączenia i podziały.; likwidacja podmiotów gospodarczych lub ich zamykanie bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego. Oferujemy również sporządzanie dokumentów w języku niemieckim oraz ich tłumaczenie.
  • Przygotowanie dokumentacji organów korporacyjnych we wszystkich rodzajach spółek, w tym obsługa Zgromadzeń Wspólników, posiedzeń Zarządu, posiedzeń Rady Nadzorczej, sporządzanie protokołów oraz uchwał organów. Oferujemy również sporządzanie przedmiotowej dokumentacji w języku niemieckim i ich tłumaczenie.
  • Bieżące doradztwo w kwestiach ładu korporacyjnego, w tym przygotowywania i opracowywania procedur wdrożenia projektów dokumentów korporacyjnych np. zgód i regulaminów. Realizacja przysługujących uprawnień korporacyjnych (dopłaty, umorzenia, prawo do informacji, prawa osobiste, przymusowe wyłączenie wspólników, zaskarżanie uchwał podejmowanych w spółkach);
  • Pełną obsługę prawną uczestników obrotu gospodarczego,  w tym reprezentacja przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi , a także prowadzenie windykacji długów. Oferujemy również sporządzanie wezwań do zapłaty i prowadzenie windykacji w języku niemieckim i jej tłumaczenie.
  • Negocjowanie i redagowanie umów handlowych. Oferujemy również sporządzanie umów handlowych w języku niemieckim i ich tłumaczenie

Prawo handlowe

Interesują Cię zagadnienia z zakresu prawa handlowego?

Skontaktuj się z nami, by otrzymać pomoc prawną.

Znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

Translate »