Mediacja zamiast sądu

Mediacja jest jednym ze sposobów polubownego rozwiązywania sporów, nawet tych sądowych. Jest ona alternatywą do postępowania sądowego. Oznacza to, że nie zawsze, aby rozwiązać spór, trzeba iść do sądu i czekać na długoletni i kosztowny proces. Można załatwić sprawę właśnie w mediacji przed mediatorem, który nie jest sędzią i nie wydaje wyroku.