Mediacja zamiast sądu

Mediacja jest jednym ze sposobów polubownego rozwiązywania sporów, nawet tych sądowych. Jest ona alternatywą do postępowania sądowego. Oznacza to, że nie zawsze, aby rozwiązać spór, trzeba iść do sądu i czekać na długoletni i kosztowny proces.  Można załatwić sprawę właśnie w mediacji przed mediatorem, który nie jest sędzią i nie wydaje wyroku.

W mediacji strony rozwiązują swój spór, szukają takiego rozwiązania, które będzie przez nie akceptowalne i mogą w tym zakresie zawrzeć ugodę.

mediacja


Jakie są korzyści z mediacji?

Ugoda zawarta przed mediatorem, jeśli zostanie zatwierdzona przez sąd, ma moc ugody sądowej. Dzięki temu strony zaoszczędzą czas i pieniądze. Mediacja nie jest bowiem tak kosztowana jak proces sądowy, a strony przede wszystkim zaoszczędzą sobie również niepotrzebnych stresów. Nie wszyscy lubią bowiem sądy. Przebywanie na sali rozpraw w jakimkolwiek charakterze czy to świadka czy strony bywa stresujące.

Jak jest prowadzona mediacja?

Na sali sądowej strony muszą przestrzegać procedury, nie mogą swobodnie się wypowiedzieć i najczęściej potrzebują profesjonalnego pełnomocnika. W mediacji jest inaczej. Strony spotykają się na neutralnym gruncie, najczęściej w siedzibie mediatora, mają możliwość przeprowadzenia swobodnej rozmowy przy udziale osoby trzeciej (mediatora) i nie muszą się wspierać profesjonalnym pełnomocnikiem. W mediacji to strony ustalają zasady, czas oraz miejsce procedowania.

Jaka jest rola mediatora?

Rolą mediatora w procesie mediacyjnym jest pomoc stronom znaleźć rozwiązanie, z którego obie strony będą zadowolone. Mediator nie przyznaje racji żadnej ze stron, jest bezstronny i neutralny.

Pomaga stronom ustalić ich potrzeby i interesy, ale to strony decydują co jest dla nich najważniejsze. To strony znajdują wspólne rozwiązanie sporu, który kończy się właśnie zawarciem ugody.

Jaka jest rola stron?

Strony same rozwiązują swój spór i to w szybkim czasie. Nie muszą czekać latami na orzeczenie sądu, które do końca jest niepewne. Bywa również, że rozstrzygnięcie sądu nie zadowoli żadnej ze stron i obie będą czuły się przegrane.

W mediacji natomiast chodzi o to, aby obie strony miały poczucie wygranej, aby były zadowolone. Dzięki temu mogą nadal ze sobą współpracować, utrzymywać kontakty, a w niektórych sprawach życia codziennego jest to przecież niezbędne.

Jakie sprawy można rozwiązać w mediacji?

W mediacji można rozwiązać prawie każdy spór, zarówno z zakresu prawa cywilnego (np. sprawy o zapłatę, sprawy sąsiedzkie, dział spadku) prawa rodzinnego (np. alimenty, kontakty z dzieckiem, podział majątku wspólnego), prawa pracy, a nawet karnego i w niektórych sytuacjach z zakresu prawa administracyjnego.

Podstawowe zasady mediacji

Pamiętać jednak należy, że mediacja jest dobrowolna, nie można do niej nikogo przymusić i wymaga udziału wszystkich stron. Ponadto wszystko co zostanie powiedziane w trakcie mediacji jest objęte tajemnicą.


Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na temat mediacji, to zapraszam na dyżury mediatora w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach od 9.00 do 11.00

Więcej na mediacji przeczytasz tutaj.