Czy można odwołać darowiznę?

Darowizna jest umową cywilnoprawną, w której jedna strona (darczyńca) zobowiązuje się do dokonania określonego przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony (obdarowanego) i czyni to bezpłatnie. W umowie darowizny istotne jest jednak dokonanie uszczerbku we własnym majątku przez darczyńcę. Nie będzie bowiem darowizny w przypadku nieodpłatnego wykonania usługi przez daną osobę.