O prawie na bieżąco

Blog Radcy Prawnego Kamili Rutkowskiej-Krehut

Praca zdalna

Okres pandemii COVID-19 ze względu na ograniczenia covidowe zmusił pracowników do wykonywania swojej pracy w domu. Tysiące pracowników przeniosło się więc ze swoich biur do domów, gdzie świadczyli pracę na...

Czytaj dalej...
zapis zwykły

Zapis zwykły

Zapis zwykły ustanawia się w testamencie. Nie musi to być testament sporządzany w formie aktu notarialnego, co ma miejsce w przypadku zapisu windykacyjnego. Testament z zapisem zwykłym może być sporządzany...

Czytaj dalej...
zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny jest postanowieniem zawartym w testamencie, który pozwala spadkodawcy zadecydować, komu mają przypaść określone przedmioty wchodzące w skład majątku spadkodawcy. W takim przypadku osoba wskazana przez spadkobiercę otrzymuje przedmiot...

Czytaj dalej...
testament

Testament

Testament jest jedyną formą, dzięki której spadkodawca może rozporządzić swoim majątkiem po swojej śmierci. Dokument ten jest czynnością prawną sformalizowaną i musi zostać sporządzony w formie przewidzianej prawem, inaczej jest...

Czytaj dalej...
prawo do zachowku

Prawo do zachowku

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania, która oznacza, że spadkodawca sam określa co się stanie z jego majątkiem po jego śmierci. Spadkodawca może więc w drodze testamentu przepisać cały...

Czytaj dalej...
wydziedziczenie

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie oznacza pozbawienie danej osoby prawa do zachowku. Spadkodawca sam bowiem decyduje, kto po jego śmierci ma prawo otrzymać jego majątek (spadek). Do tego właśnie może mu służyć instytucja wydziedziczenia.

Czytaj dalej...
zbycie spadku

Zbycie spadku

Spadek, którym są wszystkie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, przechodzą z chwilą jego śmierci na jego spadkobierców. Do spadku nie wchodzą jednak prawa i obowiązki zmarłego, które były ściśle związane...

Czytaj dalej...
Zarządca sukcesyjny

Zarządca sukcesyjny

W przypadku śmierci osoby fizycznej będącej przed śmiercią przedsiębiorcą możliwe jest ustanowienie zarządu sukcesyjnego. Dzięki temu możliwe jest tymczasowe dalsze prowadzenie działalności gospodarczej tj. prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku.

Czytaj dalej...