Blog Radcy Blog Prawnego Kamili Rutkowskiej-Krehut

legalny pobyt obywateli Ukrainy
Ukraina

Legalny pobyt obywateli Ukrainy na terytorium Polski

Sytuacja prawna obywateli Ukrainy w zakresie legalnego pobytu na terenie Polski zmieniła się od 24.02.2022 r. w związku z napaścią Rosji na Ukrainę.

Czytaj dalej...
pomoc dla obywateli Ukrainy
Ukraina

Pomoc udzielana cudzoziemcom w związku z wojną na Ukrainie

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na teren Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i zadeklarowali chęć pozostania na terenie Polski mogą uzyskać wsparcie ze strony naszego kraju.

Czytaj dalej...
zwierzęta
Ukraina

Zasady przekraczania granic przez zwierzęta w związku z wojną na Ukrainie

Wojna na Ukrainie zmusiła wielu mieszkańców tego kraju do jego opuszczenia i wjazdu na teren Polski. Opuszczają swój kraj z całym swoim dobytkiem, w tym ze swoimi pupilami tzn. psami, kotami czy innymi zwierzętami domowymi.

Czytaj dalej...
Zarządca sukcesyjny
Formalności spadkowe

Zarządca sukcesyjny

Zarządca sukcesyjny odpowiedzialny jest za prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku do czasu uregulowania formalności spadkowych, jednak nie dłużej niż dwa lata od śmierci przedsiębiorcy.

Czytaj dalej...
formalności spadkowe
Formalności spadkowe

Zasady wykonywania zarządu sukcesyjnego

Zarząd sukcesyjny to rozwiązanie tymczasowe. W czasie jego trwania powinny zostać zakończone formalności spadkowe.

Czytaj dalej...
zasiedzenie nieruchomosći
Formalności spadkowe

Zasiedzenie nieruchomości

Jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości jest jej zasiedzenie. Zasiedzieć można każdą nieruchomość zarówno gruntową, budynkową oraz lokalową i to niezależnie od tego, kto jest jej właścicielem.

Czytaj dalej...
zasiedzenie rzeczy ruchomej
Formalności spadkowe

Zasiedzenie rzeczy ruchomej

Zasiedzenie rzeczy ruchomej jest jednym ze sposobów nabycia własności określonej rzeczy. Zasiedzieć można zarówno nieruchomości tj. budynki, grunty, a także ich części oraz ruchomości np. samochód.

Czytaj dalej...
formalności spadkowe
Formalności spadkowe

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia jest umową zawieraną między przyszłym spadkobiercą ustawowym a przyszłym spadkodawcą, w której spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po nim.

Czytaj dalej...
Translate »