SPECJALIZACJE

PRAWO  ADMINISTRACYJNE

Prowadzimy pełną obsługę prawną organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego ( gmin, powiatów), jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, a także spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji kultury.

W zakresie pomocy prawnej zapewniamy:

  1. reprezentacje jednostek samorządu terytorialnego przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, a także przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wojewodą oraz Regionalną Izbą Obrachunkową
  2. opiniowania aktów prawa miejscowego oraz aktów wewnętrznych organów jednostek samorządu
  3. opiniowanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń
  4. doradzanie w postępowaniach administracyjnych
  5. sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego oraz ustawy o finansach publicznych 
Translate »