Zakres usług

Każda sprawa jest inna, dlatego zakres usług i wynagrodzenie za nie jest każdorazowo ustalane podczas pierwszego spotkania z Klientem. Kancelaria podejmuje się zarówno  jednorazowych zleceń, jak  i stałej obsługi prawnej, na podstawie zawartej umowy.

Koszt indywidualnej porady prawnej wynosi od 200 zł (do ceny dolicza się 23% podatek VAT). Koszt porady zależy przede wszystkim od czasu jej trwania i stopnia jej skomplikowania. 

Przy ustalaniu kosztu reprezentacji Klienta w sprawach cywilnych wynagrodzenie uzależnione jest od wartości sporu. Pod uwagę bierze się także rodzaj i stopień zawiłości sprawy i wymagany nakład pracy radcy prawnego. Pomocniczo przy ustalaniu wynagrodzenia stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.


Wynagrodzenie za czynności radców prawnych:

Wynagrodzenie za poradę prawną
  • do 500zł – 90zł
  • powyżej 500 zł do 1.500 zł – 270 zł
  • powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 900 zł
  • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.800 zł
  • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 3.600 zł
  • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 5.400 zł;
  • powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł – 10.800 zł
  • powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł – 15.000 zł
  • powyżej 5.000.000 zł – 25.000 zł.

Do każdej stawki doliczany jest także podatek VAT w wysokości 23%. Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony lub faktury za prowadzenie spraw.

W sprawach skomplikowanych i zawiłych, wymagających przeprowadzenia obszernego postępowania dowodowego, w tym powołania i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności Kancelaria może pobierać wynagrodzenie do sześciokrotności wyżej wymienionych stawek.

Wynagrodzenie jest płatne z góry – w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia go na raty albo uzależnienia części wynagrodzenia od wyniku sprawy (premia za sukces).

W przypadku powierzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza siedzibą Kancelarii w odległości co najmniej 30 km., należy liczyć się z koniecznością zwrotu kosztów dojazdu do siedziby danego organu. 

Czas wykonania usługi to do 7 dni roboczych od dostarczenia kompletu dokumentów. Przy konieczności wykonania zlecenia w czasie krótszym naliczana jest stawka ekspresowa w wysokości 25 % ustalonej ceny.

W rozliczeniach z Klientami stosujemy również system wynagrodzeń oparty na indywidualnie ustalanych ryczałtach za prowadzenie danej sprawy, rodzaju spraw, czy też ryczałtach miesięcznych z limitem godzin.