SPECJALIZACJE – PRAWO PRACY


Prawo pracy to gałąź prawa, zawierająca w sobie zespół norm prawnych związanych ze stosunkiem pracy, które określają prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców (tzw. indywidualne prawo pracy) oraz stosunki pomiędzy pracodawcami a przedstawicielami pracowników – związkami zawodowymi, radą pracowników (tzw. zbiorowe prawo pracy).

Prawo pracy

Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Rutkowska-Krehut w zakresie prawa pracy klientom indywidulanym ( np. pracownikom) oferuje:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opiniowanie i analizowanie umów, w tym umów o zakazie konkurencji,
 • analiza procesowa sprawy sądowej,
 • sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania w sprawach pracowniczych,
 • udział w negocjacjach pracowniczych,
 • reprezentację pracownika w postępowaniu sądowym w tym udział w mediacji pracowniczej, w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy, o wypłatę zaległego wynagrodzenia, sprostowania świadectwa pracy, ustalenia stosunku pracy i wszystkich innych sprawach w celu obrony praw pracownika.

Kancelaria prowadzi również pełną obsługę prawną pracodawców i oferuje:

 • opiniowanie lub sporządzanie aktów wewnątrzzakładowych np. regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin pracy zdalnej itp.,
 • sporządzanie audytów,
 • wydawanie specjalistycznych opinii prawnych,
 • świadczenie doradztwa prawnego we wszelkich pracowniczych aspektach,
 • pomoc w merytorycznej interpretacji przepisów prawa pracy,
 • udzielanie konsultacji i porad prawnych z zakresu prawa pracy,
 • zastępstwo procesowe pracodawcy zarówno przed sądami powszechnymi, w tym udział w mediacji oraz przed organami kontroli (np. Państwową Inspekcją Pracy),
 • sporządzanie umów o pracę w języku niemieckim i ich tłumaczenie.