SPECJALIZACJE

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Udzielamy porad prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy zarówno w zakresie dotyczącym pracodawców jak i pracowników.

Oferujemy pomoc prawną:

  1. sprawach prawa pracy

Doradztwo obejmuje zarówno obsługę prawną pracodawców jak również pomoc prawną dla pracowników.

  • Pomoc prawna dla pracownika: reprezentacja pracownika przed sądem w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy, o wypłatę zaległego wynagrodzenia, sprostowania świadectwa pracy, ustalenia stosunku pracy i wszystkich innych sprawach w celu obrony praw pracownika
  • Pomoc prawna dla pracodawcy: reprezentacja przed sądem w sprawach pracowniczych, szeroko rozumiana pomoc prawna z zakresu kodeksu pracy sporządzanie wewnętrznych aktów prawa pracy ( np. regulaminów organizacyjnych, pracy lub wynagradzania)

Oferujemy również sporządzanie umów o pracę w języku niemieckim i ich tłumaczenie.

  • w sprawach ubezpieczeń społecznych

Doradztwo obejmuje pomoc prawną dla ubezpieczonych, w tym reprezentacja ubezpieczonego przed sądem w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, sporządzanie odwołań  od decyzji organów rentowych.

Translate »