zrzeczenie się dziedziczenia
Zrzeczenie się dziedziczenia jest umową zawieraną między przyszłym spadkobiercą ustawowym a przyszłym spadkodawcą, w której spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po nim.
zrzeczenie się dziedziczenia
Zrzeczenie się dziedziczenia jest umową zawieraną między przyszłym spadkobiercą ustawowym a przyszłym spadkodawcą, w której spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po nim.
zrzeczenie się dziedziczenia
Zrzeczenie się dziedziczenia jest umową zawieraną między przyszłym spadkobiercą ustawowym a przyszłym spadkodawcą, w której spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po nim.
Jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości jest jej zasiedzenie. Zasiedzieć można każdą nieruchomość zarówno gruntową, budynkową oraz lokalową i to […]
zasiedzenie rzeczy ruchomej
Zasiedzenie rzeczy ruchomej jest jednym ze sposobów nabycia własności określonej rzeczy. Zasiedzieć można zarówno nieruchomości tj. budynki, grunty, a także ich części oraz ruchomości np. samochód.
Zarządca sukcesyjny po jego ustanowieniu prowadzi przedsiębiorstwo w spadku. W czasie jego trwania powinny zostać zakończone formalności spadkowe. Jego zadaniem […]
Zarządca sukcesyjny odpowiedzialny jest za prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku do czasu uregulowania formalności spadkowych, jednak nie dłużej niż dwa lata […]
Wojna na Ukrainie zmusiła wielu mieszkańców tego kraju do jego opuszczenia i wjazdu na teren Polski. Opuszczają swój kraj z […]
pomoc dla obywateli Ukrainy
Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na teren Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i zadeklarowali chęć pozostania na terenie Polski mogą uzyskać wsparcie ze strony naszego kraju.  
legalny pobyt obywateli Ukrainy
Sytuacja prawna obywateli Ukrainy w zakresie legalnego pobytu na terenie Polski zmieniła się od 24.02.2022 r. w związku z napaścią Rosji na Ukrainę.
Translate »