pomoc dla obywateli Ukrainy
Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na teren Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i zadeklarowali chęć pozostania na terenie Polski mogą uzyskać wsparcie ze strony naszego kraju.  
Translate »