zrzeczenie się dziedziczenia
Zrzeczenie się dziedziczenia jest umową zawieraną między przyszłym spadkobiercą ustawowym a przyszłym spadkodawcą, w której spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po nim.
Jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości jest jej zasiedzenie. Zasiedzieć można każdą nieruchomość zarówno gruntową, budynkową oraz lokalową i to […]
Translate »