zasiedzenie rzeczy ruchomej
Zasiedzenie rzeczy ruchomej jest jednym ze sposobów nabycia własności określonej rzeczy. Zasiedzieć można zarówno nieruchomości tj. budynki, grunty, a także ich części oraz ruchomości np. samochód.
Translate »