Mediacja jest jednym ze sposobów polubownego rozwiązywania sporów, nawet tych sądowych. Jest ona alternatywą do postępowania sądowego. Oznacza to, że nie zawsze, aby rozwiązać spór, trzeba iść do sądu i czekać na długoletni i kosztowny proces.  Można załatwić sprawę właśnie w mediacji przed mediatorem, który nie jest sędzią i nie wydaje wyroku.

mediacja

W mediacji strony rozwiązują swój spór, szukają takiego rozwiązania, które będzie przez nie akceptowalne i mogą w tym zakresie zawrzeć ugodę.


Jakie są korzyści z mediacji?

Ugoda zawarta przed mediatorem, jeśli zostanie zatwierdzona przez sąd, ma moc ugody sądowej. Dzięki temu strony zaoszczędzą czas i pieniądze. Mediacja nie jest bowiem tak kosztowana jak proces sądowy, a strony przede wszystkim zaoszczędzą sobie również niepotrzebnych stresów. Nie wszyscy lubią bowiem sądy. Przebywanie na sali rozpraw w jakimkolwiek charakterze czy to świadka czy strony bywa stresujące.

Jak jest prowadzona mediacja?

Na sali sądowej strony muszą przestrzegać procedury, nie mogą swobodnie się wypowiedzieć i najczęściej potrzebują profesjonalnego pełnomocnika. W mediacji jest inaczej. Strony spotykają się na neutralnym gruncie, najczęściej w siedzibie mediatora, mają możliwość przeprowadzenia swobodnej rozmowy przy udziale osoby trzeciej (mediatora) i nie muszą się wspierać profesjonalnym pełnomocnikiem. W mediacji to strony ustalają zasady, czas oraz miejsce procedowania.

Jaka jest rola mediatora?

Rolą mediatora w procesie mediacyjnym jest pomoc stronom znaleźć rozwiązanie, z którego obie strony będą zadowolone. Mediator nie przyznaje racji żadnej ze stron, jest bezstronny i neutralny.

Pomaga stronom ustalić ich potrzeby i interesy, ale to strony decydują co jest dla nich najważniejsze. To strony znajdują wspólne rozwiązanie sporu, który kończy się właśnie zawarciem ugody.

Jaka jest rola stron?

Strony same rozwiązują swój spór i to w szybkim czasie. Nie muszą czekać latami na orzeczenie sądu, które do końca jest niepewne. Bywa również, że rozstrzygnięcie sądu nie zadowoli żadnej ze stron i obie będą czuły się przegrane.

W mediacji natomiast chodzi o to, aby obie strony miały poczucie wygranej, aby były zadowolone. Dzięki temu mogą nadal ze sobą współpracować, utrzymywać kontakty, a w niektórych sprawach życia codziennego jest to przecież niezbędne.

Jakie sprawy można rozwiązać w mediacji?

W mediacji można rozwiązać prawie każdy spór, zarówno z zakresu prawa cywilnego (np. sprawy o zapłatę, sprawy sąsiedzkie, dział spadku) prawa rodzinnego (np. alimenty, kontakty z dzieckiem, podział majątku wspólnego), prawa pracy, a nawet karnego i w niektórych sytuacjach z zakresu prawa administracyjnego.

Podstawowe zasady mediacji

Pamiętać jednak należy, że mediacja jest dobrowolna, nie można do niej nikogo przymusić i wymaga udziału wszystkich stron. Ponadto wszystko co zostanie powiedziane w trakcie mediacji jest objęte tajemnicą.


Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na temat mediacji, to zapraszam na dyżury mediatora w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach od 9.00 do 11.00

Więcej na mediacji przeczytasz tutaj:

Translate »