Pełnomocnictwo – definicja, rodzaje i zasady udzielania

Pełnomocnictwo to oświadczenie woli mocodawcy, umożliwiające innej osobie tj. pełnomocnikowi działanie w jego imieniu i podejmowanie czynności na jego rzecz. Udzielenie pełnomocnictwa nie powoduje jednak utraty przez mocodawcę jego praw i obowiązków – nadal działa on we własnym imieniu. W poniższym artykule dowiesz się o rodzajach pełnomocnictw oraz zasadach związanych z ich udzielaniem i odwołaniem.